Çocuklarda Sorumluluk Eğitimi

Sorumluluk; bireyin yaş, cinsiyet ve gelişim düzeyine uygun olarak yüklendiği yüklenmek zorunda olduğu görevleri yerine getirmesidir.

Bu duygu erken çocukluk devrelerinden itibaren çocukta gelişir.İletişim çatışmalarının nedenlerinden biri de birey olarak

sınırlarımızı ve sorumluluklarımızı bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çocuk yetiştirirken dikkat etmemiz gereken en
önemli noktalardan biri, çocuklarımıza neyi, ne zaman ve nasıl yapacaklarını (yani sınırlılıkları) ve davranışlarının sorumluluğunu

almayı öğretmektir. Aile içinde sınır ve sorumluluklarının bilincinde olan çocuklar yarın toplum içinde de kendi sorumluluklarını
üstlenen, başkasının haklarına saygı gösteren yetişkinler olacaklardır.


Ebeveynler olarak neler yapmalıyız?
1. Mesajınızı iletin: öncelikle çocuğunuzun, sizin ondan ne istediğinizi net ve açık bir şekilde bilsin. Örneğin; Kardeşinle kavga etmeni

 istemiyorum. Odanı toplamalısın.Her gün bir saat ders çalışmanı istiyorum.


2. Şimdiye dek kullandığınız ve bir işe yaramayan cezalandırma yöntemlerini bırakın.


3. Çocuğunuza, istediğinizi yapmaz ise sonucun ne olacağını ve bundan da kendisinin sorumlu olduğunu söyleyin. Örneğin; Kardeşinle kavga

edersen sinemaya gidemezsin.Odanı toplamazsan arkadaşlarınla buluşamazsın.


4. Söylediğiniz sözün arkasında durun ve asla yerine getiremeyeceğiniz sözler sarf etmeyin.


Büyük olasılıkla çocuğunuz ısrarla istemediğiniz şekilde davranacaktır. Ancak sizin dediklerinizi yapacağından emin olursa davranışını

değiştirecektir. Siz tutarlı ve kararlı olduğunuz sürece çocuğunuz davranışlarının sonucundan kendisinin sorumlu olduğunu ve
yapması gereken bir işi yapmazsa sonuçlarına katlanması gerektiğini öğrenecektir. Bunların yanı sıra çocuğunuza ufak sorumluluklar

yükleyin ve onları gerçekleştirmesinde kendisine yardımcı olun. Bu sorumlulukların üstesinden gelme yeteneğini gösterirse onu taktir
etmeniz, ilgi ve şefkatinizin artması yanında birde bir işi başarmış olmanın doğuracağı mutluluk ve gurur duygusu ona cesaret verecek

ve gittikçe daha önemli sorumluluklar yüklenmeye yöneltecektir. Sorumluluk alanlarında çocuğun çabalarına saygı gösterip kendi
başına düşünüp sorunları çözmesi sağlanmalıdır. Bu arada ebeveynlerin bir sorumluluk duygusu kavramına sahip olduğunu göstermesi ve

 tutarlı davranışlar sergilemesi çocuk üzerinde son derece belirgin bir etkiye sahip olacaktır.